Pred zápasom Demjata-Záhradné - Prešovský večerník

08.08.2014 14:01

Strelci 2018/2019

Stošič 3

Kondžura 4

Makara 2

Ivanič 1

Filipovič 3

Pavlovič 5

Jaworek 2