Pred zápasom Demjata-Záhradné - Prešovský večerník

08.08.2014 14:01

Strelci 2018/2019

Stošič 3
Kondžura 4
Makara 3
Ivanič 2
Filipovič 3
Pavlovič 5
Jaworek 3
Mihok  3
Gomulec  2
Djokič  1