Disciplinárka nadeľovala

14.04.2010 14:58

(kub) - Vo veľkonočnom kole oblastných futbalových súťaží rozhodcovia
vyšibali desiatich nespratníkov, ktorých po červených
kartách predčasne poslali z ihrísk. Boli to siedmi dospelí hráči: M.
Fröhlich z Pečovskej Novej Vsi, S. Gajdoš z Hermanoviec, S. Kováč
z Lipníkov, L. Pekár z lipianskej rezervy, P. Turek z Gregoroviec,
P. Novotný z Malého Šariša, L. Michálek z Brezovičky. Ihrisko po
červenej karte predčasne opustili aj traja dorastenci: R. Vranka a
P. Harenčár z Kamenice, R. Grejták z Jarovníc. Napomínanie žltou
kartou sa ušlo 111 hráčom. Bolo to 60 dospelých, 23 dorastencov
a 18 žiakov.
FK Brezovica - trestá sa pokutou 15 EUR za nešportové správanie
sa divákov v stretnutí v Chminianskej Novej Vsi.
FK Kojatice, FK Gregorovce - trestajú sa pokutou 3,40 EUR za
neoprávnené čerpanie čakacej doby.
DK trestá pokutou 1,70 EUR za nenahlásenie výsledkov FK Červenica
a Jakubovany.
Zastavenie činnosti nepodmienečne: na 4 stretnutia: S. Kováč
(Lipníky), L. Pekár (Lipany B + 3,40 EUR), R. Grejták (Jarovnice +
3,40 EUR), R. Vranka, P. Harenčár (obaja Kamenica), na 3 stretnutia:
L. Michalek (Brezovička), na 2 stretnutia: S. Gajdoš (Hermanovce),
P. Novotný (M. Šariš), na 1 stretnutie: M. Fröhlich (Peč. N. Ves), na
1 stretnutie za 4 ŽK: M. Baran (V. Šebastová), L. Jurčišin (Jarovnice
+ 3,40 EUR), L. Kotlár (Chmin. N. Ves), P. Petko (Lemešany + 3,40
EUR), J. Slivka (Kapušany), P. Novotný (Š. Sokolovce + 3,40 EUR),
A. Piskura (Kamenica), T. Kocurko (Kamenica), Š. Cisko (Dubovica
+ 3,40 EUR), M. Leško (Demjata), J. Matis (Demjata).
Predvolania: DK predvoláva na svoje zasadnutie 14. apríla o
16.30 h hlavného usporiadateľa, vedúceho a kapitána mužstva
Dubovice, vedúceho a kapitána mužstva Ražnian, rozhodcov
Andrejka a Číroviča a delegáta Stanka, o 17. h hl. usporiadateľa,
vedúceho a kapitána družstva dorastu Terne, kapitána a vedúceho
družstva dorastu Pečovskej Novej Vsi a rozhodcu Mikulca.

 

zdroj: https://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/2010_04_12_09V.pdf

Strelci 2018/2019

Stošič 3
Kondžura 4
Makara 4
Ivanič 2
Filipovič 3
Pavlovič 5
Jaworek 4
Mihok  3
Gomulec  3
Djokič  1
Straka 2