Disciplinarka

11.05.2010 18:28

(kub) - Disciplinárna komisia ObFZ mala na svojom minulotýždňovom
zasadnutí bohatú agendu na vybavenie. Rozhodcovia síce v 24.
kole neudelili extrémne veľa kariet, bolo však viac kolektívnych prehreškov
proti pravidlám futbalu ako inokedy. Žltú kartu videlo 64 hráčov
v súťažiach dospelých, 46 dorastencov a 12 žiakov. Po červenej
karte museli predčasne z ihriska štyria dospelí: D. Vysočan z Fričoviec,
P. Petko z Lemešian, L. Lendacký a J. Ružbarský zo Širokého. Červenú
kartu videl aj dorastenec L. Veľký z Rožkovian. Vylúčení boli až traja
žiaci - J. Pokuta z Hermanoviec, P. Zboray z Uzovského Šalgova a D.
Sabol z Ruskej Novej Vsi. D. Sabol si dovolil inzultovať rozhodcu a
pykať bude nielen on, ale aj futbalový klub Ruskej Novej Vsi. Pokus o
inzultáciu rozhodcu riešila DK aj zo strany diváka Dulovej Vsi v stretnutí
so Žehňou. Následky, žiaľ, musí znášať futbalový klub. Disciplinárna
komisia v spolupráci s ŠTK doriešila i nenastúpenie mužstva Jarovníc
doma s Chmiňanmi. Jarovnice prehrali kontumačne a dostali aj pokutu
v zmysle Rozpisu súťaží.
FK Ruská Nová Ves - trestá sa pokutou 100 EUR za inzultáciu rozhodcu
v stretnutí žiakov so Záborským. Družstvo žiakov má zastavenú
činnosť na jedno stretnutie (mínus tri body).
FK Dulova Ves - trestá sa pokutou 50 EUR za pokus o inzultáciu
rozhodcu divákom v stretnutí so Žehňou a podmienečným uzatvorením
ihriska pre mužstvo dospelých na 1 stretnutie do konca súťažného
ročníka.
FK Jarovnice - trestá sa pokutou 83 EUR za nenastúpenie mužstva
dospelých na zápas s Chmiňanmi.
FK I. R. Ostrovany - trestá sa pokutou 33 EUR za nenastúpenie na
stretnutie žiakov s Tulčíkom.
FK Uzovský Šalgov - trestá sa pokutou 15 EUR za hrubé nešportové
správanie sa divákov v stretnutí s Nižnou Šebastovou.
FK Ličartovce - trestá sa pokutou 100 EUR za odhlásenie družstva
žiakov zo súťaže.
Predvolanie: DK predvoláva na svoje zasadnutie 12. mája o 16.30 h
vedúceho mužstva F. Timka, hráča M. Jenču (obaja Široké), rozhodcu
R. Šípku a DZ F. Michňáka.

Strelci 2018/2019

Stošič 3
Kondžura 4
Makara 4
Ivanič 2
Filipovič 3
Pavlovič 5
Jaworek 4
Mihok  3
Gomulec  3
Djokič  1
Straka 2