OFZ PREŠOV ÚRADNÁ SPRÁVA č. 41

25.01.2011 08:40

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.  ŠTK oznamuje, termíny halových turnajov dospelých: skupina A dňa 22.1.11

     od 9.00 hod.: 3b Centrum, TwinStav, Gasko, Franka Tour, PHF Košice,

     skupina B dňa 23.1.11 od 9.00 hod.: Chmiňany, Záborské, Žipov, Kapušany,

     Hermanovce, skupina C dňa 5.2.11 od 8.00 hod.: V.Šebastová, M.Šariš, Haniska,

     Žehňa, Ľubotice B, skupina D dňa 5.2.11od 13.00 hod.: Široké, Ovčie, Lemešany,

     Ruská N.Ves, Chmeľov.     

     Dorastenci: skupina A dňa 6.2.11 od 9.00 hod.: Ľubotice SD, D.Ves, Kapušany,

     Fintice, N.Šebastová, skupina B dňa 13.2.11 od 9.00 hod.: M.Šariš, Hermanovce,

     V.Šariš, Dubovica, Záborské, skupina C dňa 28.2.11 od 8.00 hod.: Haniska,

     Petrovany, Demjata, Kendice, V.Šebastová, skupina D dňa 28.2.11 od13.00 hod.:

     Ľubotice MD, Záhradné, Drienov, Radatice, Ruská N.Ves.

     Žiaci: skupina A dňa 3.3.11 od 9.00 hod: Ľubotice, Hermanovce, Dubovica,

     Š.Michaľany, Chmin.N.Ves, D.Ves, skupina B dňa 2.3.11 od 8.00 hod.: N.Šebas-

     tová, Kapušany, V.Šariš, Radatice, Fintice, skupina C dňa 2.3.11 od 13.00 hod.:

     M.Šariš, Tulčík, Kendice, Široké, Záborské. Mladší žiaci dňa 1.3.11 od 9.00 hod.

     Všetko v hale SOU Elektrotechnické v Prešove.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1.  DK žiada FK o úhradu udelených pokút za jesennú časť súť. ročníka 2010/11:

     Kojatice 39,80 €, Hermanovce 13,50 €,  Petrovany 277,20 €, Fričovce 70,20 €,

     Demjata 91,70 €, Nemcovce 40,30 €, Š.Michaľany 6,40 €, Žehňa 75,70 €,

     Jakubovany 29,80 €, I.Ostrovany 281,90 €, Jarovnice 85,20 €,  Š.Bohdanovce

     35,10 €, Kométa PO 30 €, Dulova Ves 5,70 €, Tulčík 50 €, Rokycany 14,60 €,

     Kokošovce 6,80 €, Krásna Lúka 10,80 €, Široké 8,40 €, Gregorovce 3,40 €,

     Rožkovany 14,50 €, Fintice 33,40 €, N.Šebastová 6,70 €, V.Šariš 4,70 €, Uzovce

     3,40 €, Lipovce 7,40 €, Červenica 3 €.

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

1.  Nominácia výberu družstva žiakov OFZ Prešov na medzinárodný halový turnaj,

     ktorý sa uskutoční dňa 23.1.2011  v Krosne v Poľsku. Nominovaní hráči: Grejták

     Nórbert (Hermanovce), Onofrej Dávid (Hermanovce),  Majdák Samuel (Peč.N.

     Ves), Stach Richard (Záhradné), Bomba Ivan (Chmin.N.Ves), Leško Martin

     (Chmin.N.Ves), Bednár František (Kapušany), Masrna Martin (Kapušany),

     Kraľovič Michal (Kendice), Jaromír Štefan (Hrabkov), Smolko René (Široké), Šitár

     Samuel (Záhradné), Šoltís Richard (Ľubotice), Meško Dominik (Ľubotice).

     Nominovaní hráči sa dostavia dňa 23.1.2011 / nedeľa / o 6.30  hod. na parkovisko

     pred Hyper Tesco v Prešove. Priniesť si treba pas, jogingovú súpravu,

     halovú obuv, chrániče, ponožky a hygienické potreby. Brankári si donesú

     rukavice. Hráč,ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť štartu vo výbere

     OFZ, je povinný sa včas ospravedlniť. V prípade, že sa hráč neospravedlní  bude

     mať v najbližšom majstrovskom stretnutí / prvé jarné kolo / zastavenú činnosť.

     Predpokladaný príchod do Prešova je okolo 20.00 hod. Bližšie informácie na tel.

     čísle: M: 0908 874000 – p. Pendrák.

2.  TMK žiada trénerov, ktorí vlastnia licenciu C a ktorým skončila platnosť v roku

     2010, aby sa do konca januára prihlásili na sekretariát OFZ.

 

VÝKONNÝ VÝBOR:

1.  VV vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom Jedenástky roka 2010 OFZ.

2.  VV oznamuje, že kniha „50 rokov futbalu ObFZ“ sa dá zakúpiť na sekretariáte

     OFZ. Cena výtlačku pre FK 3,50 € ostatní záujmecovia 5 €.

Strelci 2018/2019

Stošič 3
Kondžura 4
Makara 4
Ivanič 2
Filipovič 3
Pavlovič 5
Jaworek 4
Mihok  3
Gomulec  3
Djokič  1
Straka 2