OKIENKO OFZ PREŠOV ÚRADNÁ SPRÁVA č. 20

17.09.2010 15:33

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

2.  KM nariaďuje odohrať stretnutie žiakov Fintice – Záhradné dňa 22.9.10 o 16.00

     hod., vzájomná dohoda.

 


Strelci 2018/2019

Stošič 3
Kondžura 4
Makara 4
Ivanič 2
Filipovič 3
Pavlovič 5
Jaworek 4
Mihok  3
Gomulec  3
Djokič  1
Straka 2