OKIENKO OFZ PREŠOV ÚRADNÁ SPRÁVA č. 20

17.09.2010 15:33

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

2.  KM nariaďuje odohrať stretnutie žiakov Fintice – Záhradné dňa 22.9.10 o 16.00

     hod., vzájomná dohoda.

 


Strelci 2018/2019

Stošič 3

Kondžura 4

Makara 2

Ivanič 1

Filipovič 3

Pavlovič 5

Jaworek 2