OKIENKO OFZ PREŠOV ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28

14.10.2010 21:45

OKIENKO  OFZ  PREŠOV

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 28

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.  ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dospelých Haniska – Kamenica dňa 24.10.10

     o 10.30 hod. Dôvod: kolízia stretnutí (IV.liga).

2.  ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.10.10 o 15.30 hod. hráčov Petrovan

     Radovana Pastíra 901209, Mateja Ficka 911219 obaja spolu s RP a OP, VD

     Petrovan a Chmiňan, R D.Bereša, DZ Kanuščáka. Zároveň žiada FK Petrovany

     o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Petrovany – Chmiňany do

     18.10.10.

3.  ŠTK kontumuje stretnutie dospelých Lipany B – Haniska 0:3 kont. Dôvod:

     inzultácia R.

4.  KM kontumuje stretnutia žiakov: I.Ostrovany – Š.Sokolovce 0:3 kont., Demjata –

     I.Ostrovany 3:0 kont., I.Ostrovany – Uzovce 0:3 kont., I.Ostrovany – Uz.Šalgov

     0:3 kont. Dôvod: štart hráča na sfalšovaný RP. I.Ostrovany odstupuje DK.

     Protestný poplatok Uz. Šalgova sa vracia.

5.  KM kontumuje stretnutie žiakov Drienov – Rómsky FK 3:0 kont. Dôvod: neúčasť

     hostí.

6.  KM nariaďuje odohrať stretnutia dorastencov Rožkovany – Chmin.N.Ves dňa

     16.10.o 12.00 hod., Ražňany – Jakubovany dňa 16.10. o 14.00 hod., Tulčík –

     Terňa 17.10. o 14.00 hod. a stretnutia žiakov: Chmin.N.Ves – Kamenica dňa

      16.10. o 13.00 hod., Kapušany – Fintice dňa 16.10. o 15.00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1.  DK trestá 4 ŽK zastavením činnosti nepodmienečne na 1 stretnutie: S.Hurek

     (Žehňa + 3,40),             P.Pavuk (Ražňany + 3,40), P.Mikolaj (Nemcovce + 3,40),

     J.Štofanik (Uz.Šalgov + 3,40), R.Piskura (Dubovica + 3,40), L.Pekar (Lipany B

     + 3,40), V.Ondria (Chmin.N.Ves + 3,40), D.Hovanec (Kamenica + 3,40),

     M.Mackanič (Tulčík).

2.  DK trestá zastavením činnosti nepodmienečne na 1 stretnutie: S.Mišenko

     (Š.Dravce), F.Giňa (I.Ostrovany + 3,40), na 3 stretnutia: P.Čontofalský

     (Š.Bohdanovce + 3,40), I.Katuša (Ruská N.Ves + 3,40), na 4 stretnutia: V.Dranga

     (Žehňa + 3,40),

3.  DK trestá FK Lipany B finančnou pokutou 133 € za inzultáciu R v stretnutí

     Lipany B – Haniska, zastavením činnosti nepodmienečne na 1 stretnutie (-3 body)

     zvýšiť počet usporiadateľov na domáce stretnutia na 10, ktorých menný zoznam

     sa predloží R pred stretnutím. Návrh pre ŠTK kontumovať stretnutie na 0:3 kont.

     DK trestá Lukáša Pekara zastavením činnosti na 12 mesiacov nepodmienečne

4.  DK trestá FK Demjata finančnou pokutou 30 € za HNS usporiadateľov v stretnutí

     dospelých Demjata – Kojatice.

5.  DK trestá FK I.Ostrovany finančnou pokutou 200 € za úmyselné falšovanie

     žiackeho preukazu. DK trestá zastavením činnosti Rastislava Husára 950221

     na 8 zápasov nepodmienečne. DK trestá zákazom akejkoľvek funkcie VD

     Františka Duždu na 12 mesiacov nepodmienečne.

6.  DK trestá FK Nemcovce  finančnou pokutou 20 € za dodanie nekvalitného

    videozáznamu zo stretnutia dospelých Nemcovce – Petrovany.

7.  DK trestá Rómsky FK finančnou pokutou 33 € za neúčasť na stretnutí žiakov

     Drienov – RFK.

8.  DK trestá FK Jakubovany finančnou pokutou 15 € za HNS sa videotechnika

     v stretnutí dospelých Jakubovany – Kapušany.

9.  DK trestá pokutou 4 € za neoprávnené čerpanie čakacej doby FK: Hermanovce,

     M.Šariš.

10. DK trestá FK Lemešany pokutou 33 € za neúčasť na stretnutí dorastencov Žehňa

      – Lemešany.

11. DK trestá FK Záhradné pokarhaním za neplnenie si povinností usporiadateľského

      klubu.

12. DK trestá pokutou 1,70 € za nenahlásenie výsledkov FK: Hrabkov

13. DK uvoľňuje činnosť: S.Kandráč (Kr.Lúka), I.Jozef (M.Šariš), M.Frolich

      (Peč.N.Ves), R Albert (Peč.N.Ves).

14. DK zamieta žiadosť: P.Vybíral (Š.Michaľany).

15. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.10. o 16.30 hod. HU Jozefa Bartka

      (Š.Michaľany) a VD M.Kollára (Peč.N.Ves).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.  Zmeny v obsadení na 16. – 17.10. dospelí: Š.Michaľany – Žipov (DZ Mišenčík za

     Kanuščáka), Nemcovce – Demjata (PL, PL, PL, Halčák o 10.30h.), Kapušany –

     Lipany B (PL, PL, PL, Halčák), Haniska – Chmin.N.Ves ( AR Blicharová za

     Joščáka, DZ Michňák za Merkovského), Jarovnice – Lipniky (DZ Merkovský za

     Michňáka), Š.Sokolovce – Sedlice (ruší AR Pačesu), Ovčie – Krásna Lúka

     (R Pačesa za Vyhonského st.), Krivany – Víťaz (R Vyhonský st. za Štefaniča),

     Záborské – Brezovica (R Blicharová za Talla), Haniska – Ruská N.Ves (R Zajac

     za Joščáka), Miklušovce – Radatice (R Jakubčin za Pospíšila), Chmiňany - Široké

     (R Pavel za Tomečka), Gregorovce – Lipníky (R Pospíšil za Jakubčina), Tulčík –

     Terňa (R Štefanič za Jacečka).

2.  KR na základe námietky FK Ražňany vzhliadla videozáznam zo stretnutia

     dospelých Torysa – Ražňany. KR považuje námietku za opodstatnenú.

     Poplatok sa vracia. KR pozastavuje činnosť R Jakubčinovi, Balogovi a DZ

     Jozefovi Kočiščinovi na 3 stretnutia dospelých od 6.10.10 za nesprávne nariadený

     PK.

3.  KR na základe námietky FK Chmiňany vzhliadla videozáznam zo stretnutia

     dospelých Chmiňany – Fričovce. KR považuje námietku za čiastočne 

     opodstatnenú. Poplatok sa vracia. KR pozastavuje činnosť R Hopkovi,

     K.Kakaščíkovi na 2 stretnutia dospelých od 6.10.10 za nenariadenie PK

     v stretnutí.             

4.  KR vykonala pohovor s R Jacečkom a DZ Stankom k stretnutiu dospelých

     Nemcovce – Petrovany. KR pozastavuje činnosť na stretnutia dospelých R

     Jacečkovi do konca jesennej časti súť. ročníka a DZ  Stankovi na 2 stretnutia za

     nedostatky v stretnutí dospelých od 6.10..

5.  KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.10. o 16.30 hod. R Semančíka, Lysinu,

     Petrušku, Ľ.Vargu.

6.  KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.10. o 16.45 hod. zástupcu FK Peč.N.Ves

     J.Dujavu.

7.  KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Nemcovce – Petrovany na základe,

     ktorého sa nedali posúdiť inkriminované situácie z dôvodu nekvalitnej nahrávky

     (nedodržané podmienky natáčania – neprimeraná vzdialenosť situácií,

     nedostatočné miesto navýšenia kamery a celkový nedostatočný prístup natáčania

     - nahrávanie do slnka a pod.). KR odstupuje FK Nemcovce DK. 

 

Strelci 2018/2019

Stošič 3
Kondžura 4
Makara 4
Ivanič 2
Filipovič 3
Pavlovič 5
Jaworek 4
Mihok  3
Gomulec  3
Djokič  1
Straka 2