Šarišské Michaľany -Záhradné

15.04.2014 11:37

Strelci 2018/2019

Stošič 3

Kondžura 4

Makara 2

Ivanič 1

Filipovič 3

Pavlovič 5

Jaworek 2