ÚRADNÁ SPRÁVA č. 63

08.05.2010 07:15

OKIENKO  OFZ  PREŠOV

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 63

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.  ŠTK kontumuje stretnutie dospelých Jarovnice – Chmiňany 0:3 kont. Dôvod:

     nenastúpenie domáceho družstva na stretnutie. Hrací čas 10.30 hod. vyšiel v ÚS

     č. 16 a č. 60.

2.  ŠTK prejednala žiadosť FK Hrabkov a na základe nesúhlasu FK Kapušany

     nariaďuje odohrať stretnutie dospelých Hrabkov  – Kapušany dňa 9.5.10

     o 10.30 hod.

3.  ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dospelých Tulčík - Kokošovce dňa 9.5. o 16.30

     hod. Dôvod: vzájomná dohoda.

4.  KM kontumuje stretnutie žiakov Jarovnice – Široké 3:0 kont. Dôvod: neúčasť

     hostí.

5.  KM kontumuje stretnutie žiakov I.Ostrovany – Tulčík 0:3 kont. Dôvod:

     nenastúpenie družstva I.Ostrovany.

6.  KM oznamuje FK, že FK Záborské z dôvodu rekonštrukcie HP odohrá stretnutia

     Záborské – Rožkovany dorast a Záborské – D.Ves žiaci na ihrisku v D.Vsi.

7.  KM nariaďuje odohrať stretnutie dorastencov Brezovica – V.Šebastová dňa 22.5.

     o 15.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda.

8.  KM oznamuje FK II.A triedy žiakov, že FK Ličartovce odhlasilo družstvo žiakov zo

     súťaže. Všetky dosiahnuté výsledky budú anulované. Družstvá budú mať

     v príslušnom kole voľno.

9.  KM nariaďuje odohrať stretnutie dorastencov Demjata – Brezovica dňa 8.5.

     o 13.00 hod.

10. KM kontumuje stretnutie dorastencov Š.Dravce – Ličartovce 3:0 kont. Dôvod:

       neúčasť hostí.

11. KM nariaďuje odohrať stretnutie žiakov V.Šariš – Terňa dňa 8.5. o 14.00 hod.

      Dôvod: vzájomná dohoda.

12. KM oznamuje, že stretnutie žiakov I.Ostrovany – Uzovce sa odohrá na ihrisku

      v Uzovciach.

12. SŤK žiada FK Inter Ostrovany o nahlásenie, kde sa odohrá stretnutie

      dospelých I.Ostrovany – Lúčka Potoky.

13. ŠTK kontumuje stretnutie dospelých M.Šariš – Rokycany 3:0 kont. Dôvod: štart

      hráča v treste.

14. KM kontumuje stretnutie žiakov R.N.Ves – Záborské 0:3 kont. Dôvod: inzultácia

      R hráčom.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1.  DK trestá zastavením činnosti na 1 stretnutie za 4 ŽK: M.Kočiško (Petrovany +

     3,40 od 29.4.), J.Ďurica (Brezovica), M.Murin (Janov + 3,40), M.Ižarik

     (Peč.N.Ves), K.Marcinko (Ražňany), J.Bartko (Žipov), M.Lorko (Fričovce + 3,40),

     R.Huňady (Peč.N.Ves od 28.4.), J.Jesenský (Ličartovce + 3,40), S.Keresteš

     (Chmeľov + 3,40), R.Popuša (I.Ostrovany + 3,40),

2.  DK trestá zastavením činnosti nepodmienečne na 1 stretnutie: P.Petko

     (Lemešany + 3,40), J.Pokuta (Hermanovce),     na 3 stretnutia: L.Veľký

     (Rožkovany + 3,40), L.Švec (Brezovička od 28.4. + 1,70), na 4 stretnutia:

     D.Vysočan (Fričovce + 3,40),  J.Ružbarský (Široké), P.Zboray (Uz.Šalgov + 3,40),

     D.Gomulec (Záhradné + 3,40 od 28.4.), na 6 stretnutí: M.Lendacký (Široké).

3.  DK zastavuje.činnosť do vyriešenia prípadu Martin Jenča 85 (Široké).

4.  DK po prešetrení prípadu znižuje trest pre P.Franta (Nemcovce) zo 7 stretnutí na

     6 stretnutí.

5.  DK uvoľňuje činnosť: Ľ.Saxa (Torysa).

6.  DK trestá FK Dulova Ves za pokus o inzultáciu R divákom finančnou pokutou

     50 €, podmienečným uzatvorením ihriska na 1 stretnutie do konca súť. ročníka

     09/10, zvýšiť počet usporiadateľov na 10 na každé domáce stretnutie dospelých,

     ktorých zoznam sa predloží R pred stretnutím.

7.  DK trestá finančnou pokutou 1,70 € za nehlásenie výsledkov FK: Jarovnice,

     Uzovce, Pušovce, Fintice.

8.  DK trestá VD žiakov M.Maňkoša st. (Kapušany) zákazom výkonu funkcie na 1

     mesiac nepodmienečne do 5.6.10

9.  DK trestá FK Ruská N.Ves za inzultáciu R v stretnutí žiakov finančnou pokutou

     100 €. Zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne (-3 body), návrh pre

     ŠTK kontumovať stretnutie R.N.Ves – Záborské 0:3 kont.  Trestá hráča Dávida

     Sabola (R.N.Ves) zastavením činnosti na 7 mesiacov nepodmienečne do 5.12.10

10. DK trestá FK Jarovnice finančnou pokutou 83 € za neúčasť na stretnutí

      dospelých Jarovnice – Chmiňany.

11. DK trestá FK Široké pokutou 33 €  za neúčasť na stretnutí žiakov Jarovnice –

      Široké.

12. DK trestá FK I.Ostrovany pokutou 33 € za neúčasť na stretnutí žiakov Tulčík –

       I.Ostrovany.

13. DK trestá FK Uz. Šalgov pokutou 15 € za HNS sa divákov v stretnutí žiakov

      Uz.Šalgov – N.Šebastová.

14. DK trestá Lukáša Harčara 88 (Rokycany) zastavením činnosti na 4 stretnutia za

      štart hráča v treste. Návrh pre ŠTK kontumovať stretnutie M.Šariš – Rokycany

      3:0 kont., trestá zákazom výkonu funkcie kapitána M.Šoltys do 5.6.10, trestá

      zákazom výkonu funkcie VD T.Olejára do 5.610.

15. DK trestá FK Ličartovce finančnou pokutou 100 € za odhlásenie družstva žiakov

      zo súťaže.

16. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 12.5.10 o 16.30 hod. R Šipku, DZ Michňáka,

       hráča Martina Jenču, VD F.Timka (Široké).

17. Oprava ÚS č. 61: hráč D.Kravjar (V.Šebastová) obdržal 3 ŽK, hráča M.Kravjar

       má 3 ŽK.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.  Zmeny v obsadení na 8.-9.5.10: Dospelí: Hermanovce – Chmin.N.Ves (DZ Cup za

     Kanuščáka), Kojatice – Jarovnice (DZ Kanuščák za Stanka), Chmiňany –

     Petrovany (R Andrejko za Šipku), Kamenica – Haniska (R Velček za Štefaniča),

     Hrabkov – Kapušany (R Štefanič za V.Laskovského), Š.Sokolovce – Dubovica

     (DZ Halčák za Palka), M.Šariš – Víťaz (R Mriglot  za Andrejka, AR V.Laskovský

     za Vargovú), Ruská N.Ves – Žehňa (AR Vargová za V.Laskovského),

     Sedlice – Rokycany (ruší DZ Palko), I.Ostrovany – Lúčka Potoky (DZ Stanko

     za Cupa),

     dorast: Záborské – Rožkovany (R F.Tomeček za V.Laskovského), M.Šariš –

     Š.Dravce (R V.Laskovský za Vargovú), Demjata – Brezovica (AR Onderišin),

     žiaci: Rokycany – Janov (R Pavel za Štefaniča), Široké – Kojatice (R Velček za

     Čiroviča).

2.  KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 12.5.10: o 16.15 hod. R Jacečka, o 16.30

     hod.: DZ Michňáka, R J.Hudáka.

3.  KR pozastavuje delegáciu R Šipkovi na 1 stretnutie dospelých za nedostatky

     v stretnutí dospelých Sedlice – Široké. R Hopkovi na 3 stretnutia dospelých

     za nedostatky v stretnutí dospelých Chim.N.Ves – Kojatice od 21.3.10.

4.  KR po došetrení stretnutia dospelých Chmin.N.Ves – Kojatice pozastavuje činnosť

     DZ Palkovi na 2 stretnutia dospelých.

5.  KR pozastavuje činnosť R Fejerčákovi na 3 stretnutia za neúčasť na stretnutiach

     dospelých.

6.  KR oznamuje všetkým R, že každý utorok od 18.00 hod. na atletickom

     štadióne ZŠ Šmeralová prebieha tréning rozhodcov. Doniesť si športové

     oblečenie a obuv, nie kopačky.

Strelci 2018/2019

Stošič 3
Kondžura 4
Makara 4
Ivanič 2
Filipovič 3
Pavlovič 5
Jaworek 4
Mihok  3
Gomulec  3
Djokič  1
Straka 2